אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Sterwensbegeleiding

Soms is 'n persoon wat die einde van sy aardse bestaan nader, bewus daarvan dat sy tyd om te vertrek, naby is. Dit is gewoonlik hierdie bevoorregdes, wat dan die behoefte het aan geestelike gesprekvoering, intersessie en die regmaak van laaste onafgehandelde sake met 'n medemens.

Om 'n sterwende persoon te help om daardie laaste paar dae of ure, sinvol af te sluit, is 'n voorreg. Dit is die tyd wanneer selfs die mees geharde mens, die ewigheid begin erken. Vele het al op 'n sterfbed, hulle saak met Vader reggemaak.

Dit maak natuurlik sake makliker as diegene met wie die sterwende 'n laaste saak of twee wil afhandel, bereid is om met 'n oop gemoed daarin te gaan. Daarom is dit nie net die begeleier se taak om die sterwende alleen by te staan nie, maar elke naasbestaande wat 'n rol daarin te speel het, betrokke te kry. sodat die ommblik as die sterwende se laaste asem uitblaas, daar harmonie is in die familie..

En dan, daardie laate oomblik. Die oomblik wanneer 'n hand slap word in joune, en jy kan op die gesig sien dat die persoon in vrede gesterf het en oppad is na die ewige lewe, besef jy, dit was alles die moeite werd.

Is jy bereid om ook hierdie taak op te neem as Vader jou daartoe roep?