אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Kanselprediking

Die eerste indruk wat 'n persoon kry wanneer hulle die woord, prediker, hoor, is dié van 'n kanselprediker. Hulle dink aan 'n herder met 'n mooi uitrusting en dikwels selfs 'n das om sy nek, wat in 'n mooi huis langs die kerk woon. Daar is inderdaad kollegas wat geroep is tot hierdie bediening en 'n groot sukses daarvan maak.

אבּדמ se medewerkers is egter minder van kanselpredikers, maar bring dikwels Woord daar waar die behoefte is, of daar nou geboue en 'n kansel is, aldan nie. Hul kudde is hulle wat om verkeie redes, hetsy geldig aldan nie, nie graag in die binnekant van 'n kerk wil kom nie. Omdat hierdie gelykgeskape mense egter net so kosbaar voor Vader is, mag hulle behoefte na die Woord, nie geïgnoreer word nie. Daarom is dit אבּדמ se medewerkers se voorreg, om Woord te bring, waar die behoefte is en waar die kudde dit ernstig opneem en waardeer, omdat hulle geestelike so dikwels deur ander geminag word weens vrees vir hulle adres.

אבּדמ se medewerkers is wel van tyd tot tyd op formele kansels en het al menigmaal, op uitnodiging, by formele gemeentes Woord gebring.

As jy dus die behoefte het na Woordbediening, maak gerus kontak, en ons maak 'n afspraak.