אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Intersessie en gebedsondersteuning

Elke mens is 'n skepsel. Nie een van ons is die Skepper nie. Ons Skepper, is egter intens betrokke by Sy skepping, en Hy wil graag elkeen van ons sien funksioneer in Sy wil. Ons, synde in ons menslike natuur, is en bly afhanklik van Hom. Hy is egter 'n omgee-Vader, en wil graag met ons in gesprek tree. Hy is ewig en alomteenwoordig. Daarom, kan ons te enige tyd, op enige plek na Hom roep en Hy hoor ons.

As mens, het ons daagliks vele dinge om voor Hom te bely. Ons het so baie om Hom voor te loof. Omdat Hy so intens omgee, kan ons kan ook die vrymoedigheid neem ons en ander se behoeftes met vrymoedigheid voor Hom bring in smeking. Enige tyd, enige plek.

So dikwels, voel ons egter onmagtig, met reg. Die wete van ons menslikheid maak dat ons nie altyd, veralwanner dit tyd is om te bely nie, die moed of die woorde het om voor Hom te kom nie. Dit neem egter nie die behoefte weg om met Hom te kommunikeer nie. Dit is dan wat ons mekaar moet bystaan in gebed. As intersessors optree, vir mekaar.

Intersessie vereis 'n vertroue in die persoon wat gekies word om saam in gebed in te tree. Die wete dat die bidmaat, nie sal uitpraat teenoor ander mense nie, maar dit wat voor Vader se troon geplaas word, veilig en vertroulik daar sal laat.

Soms is daar wel die behoefte om ook ander mense wat intersessie-groepe vorm, se saamstem ook te vra. Dan, en slegs wanneer die persoon oor wie die gebede gaan, ingestem het, kan die gebedversoek ook in hierdie beperkte kring gedeel word. Dit is algemene kennis, dat veelvuldige gebede oor bepaalde onderwerpe, guns vind in Vader se oor.

Nie een van ons is te min, of onbevoeg om saam met 'n medemens te kniel voor Vader se troon nie. Jy, kan ook as intersessor, 'n verskil maak in ander se lewens.

Onthou, niks is te klein, te onbenullig, of te groot en onmoontlik, om voor Vader te bring in gebed nie. Deur Jesus se bloedoffer het Hy die deure tot Vader se troonsaal vir ons oopgemaak sodat ons voor Hom kan verskyn in gebed. En hierdie aanbod, geld ook vir jou.

אבּדמ se medewerkers is bevoorreg om deur ander vertrou te word as intersessor. As jy intersessie nodig het, gesels gerus. As jy leiding nodig het om as intersessor op te tree vir ander, neem ons ook graag jou hand.