אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Jou reisgids
Dag tot dag Evangelisasie Diens by toevlugsoorde Opleiding: gestremdes Hospitaal-bediening Geestelike rehabilitasie
Hospitaal personeel Sosiale berading Trauma begeleiding Stigma-
terapie
Psigiatriese begeleiding
Berading aan gestremdes Skuld-
berading
Kansel-
bediening
Tehuis-bediening Intersessie
Laat ons bid
Huweliks-
bevestiging
Sterwens-
begeleiding
Begrafnis dienste Ondersteuning
van
naasbestaandes
As jy ons
nou regtig
wil verkla...
Gesels met Ebedím
Epos: info@ebedim.co.za
Faks: 0866459223
Adres: Posbus 31948
Totiusdal, 0134
Sakfone
Naomi: 0794514941
Rudolph: 0825076280
Mari: 0824347389
Sidney: 0825702395
Ben: 0825728982
Louis: 0613484838
Stof: 0847254219
Ebedím: Dienaars wat dien waar ander huiwer

Elke mens gaan dikwels deur uitdagings in hulle lewe. Om dit alleen te dra is nie maklik nie. Daarom is daar omgeemense wat graag hulle ondersteuningsdienste aan jou aanbied, rondom jou uitdaging. Huweliksdienste is ook beskikbaar binne hierdie strukture. Maak vandag seker dat jy nie jou laste alleen dra nie, en kontak maak met een of meer van die Ebedím medewerkers soos hiernaas gelys.Wat doen Ebedím?
Evangelisasie
- Kanselbediening
- Hospitaal
- Psigiatries

Geestessorg
- Daaglikse sorge
- Siekesorg
- Mediese personeel
Berading
- Selfbeeld
- Traumaberading
- Skuldberading

Intersessie
- Saambid in nood
- Behoeftestelling
- Saamdank na uitkoms

Huwelike
- Berading
- Voorbereiding
- Bevestiging

Sterftes
- Begeleiding
- Gedenkdiens
- Nasorg
אבּדמ se medewerkers
Die outoriteit waarvolgens ons dien
Webteller
Webteller
Besoekers sedert
2021/01/16