אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Geestelike en sosiale ondersteuning van hospitaal- en trauma personeel
ten opsigte van werksverwante- en persoonlike uitdagings.

Die gemiddelde besoeker aan 'n hospitaal aanvaar die personeel as 'n gegewe. Soos wat daar meubels in die hospitaal is, is daar personeel... Of is dit so?

Dikwels word die personeel wel erken, maar slegs wanneer daar iets is om oor te kla. Dan word hulle as onbevoeg en uitgekryt en ook, allerlei ander onwelriekende komplimente toegevoeg. Die oomblik as sake egter perfek vlot, verdwyn die personeel net weer tussen die randstandigdhede.

Die waarheid is egter, dat hospitaalpersoneel net so waardig is soos enige ander medemens. Dikwels, selfs meer waardig, want hulle verrig diens onder omstandigdhede en met voorraad beskikbaar, waar ander sou huiwer. Hulle werk ure waarvoor die gemiddelde menslike liggaam, nooit ontwerp is nie.

Die dag wanneer jyself of 'n familielid, of 'n ander geliefde, dus weens siekte of besering in 'n hospitaal beland, word daar eise gestel. Van die familie plaas onbillike druk op die personeel om juis hulle siek familielid te bevoordeel, want dit is mos familie. En so elke ander familie van elke ander pasiënt ook. Daar word van die hospitaalpersoneel verwag om bo-menslike wonders te verrig, of teen 'n tempo te funksioneer wat net nie menslik moontlik is nie. Dan kom genesing. Dikwels word dit as 'n gegewe aanvaar. En na al die druk, is daar dikwels geen dankie of eers die geringste blyk van waardering nie.

Hospitaalpersoneel is ook individue. Elkeen van hulle het 'n identiteit, 'n psige en 'n gees. Elkeen van hulle het familie en geliefdes. Elkeen van hulle, net so menslik soos ek en jy. En ook, net so feilbaar en broos, soos ek en jy...

As 'n gelykgeskape medemens, is hospitaalpersoneel net soveel geregtig op 'n ondersteuningstelsel om hulle in alle dimensies kerngesond te help hou. Te midde van die druk en eise waaronder hulle werk, word juis dit, wat hulle regtig so nodig het, hulle dikwels wreed ontneem.

אבּדמ se medewerkers poog om in gehoorsaamheid, 'n hand uit te reik na hierdie gestuurdes. Met verskeie vorme van uitreik en ondersteuning, word hierdie personeel dienste en ondersteuning aangebied om nie net hulle kapasiteite as personeel nie, maar as individuele mense, met individuele behoeftes en uidagings, te help dra.

Voordat jy dus weer hospitaalpersoneel diskrediteer en teenoor hulle optree asof hulle minderwaardige mense is, dink weer. As jy jou gesindheid kan verander en hierdie gelykgeskape medemens met dieselfde respek en dankbaarheid hanteer, as wat jyself sou wou ervaar, begin jy iets verstaan van Jesus se hart. As jy dan tot die ontdekking kom dat hier groter nood en behoefte is as wat algemeen bekend is, maak jou ore oop vir inspraak deur die Heilige Gees, neem Sy instruksies ter harte, en gaan dien daar, waar soveel ander die behoeftes miskyk, of huiwer omdat hulle onseker is.

Vandag is jou geleentheid om uit te reik na seker die mees eensame proffessie. Gaan jy gehoorsaam wees?