אבּדמ
EbedŪm - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seŽninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Geestelike en sosiale ondersteuning aan pasiŽnte wat in die hospitaal is.

Om gehospitaliseer te word impliseer siekte of besering. Vir die gemiddelde mens hou dit 'n mindere of n meerdere mate van trauma in. Dit lei noodwendig tot vrae oor waarom Vader hospitalisasie toegelaat het, en waarom 'n pasiŽnt se lewe op hou geplaas word. Soms, is hierdie vraag bloot omdat die gedagtes skielik vry is om te dwaal. Dikwels egter, kom hierdie vraag as 'n verwyt teenoor Vader omdat hy die pasiŽnt se lewensgang sou ontwrig, sy vryheid en daaglikse aktiwiteite omvÍr sou gooi. Dit lei tot geloofskrisisse, juis in 'n tyd waar geloof in- en afhanklikheid van Vader, so belangrik is. Genesing word aansienlik vertraag, nie net weens doodspraak oor die situasie nie, maar ook oor Vader self. Die wete dat Hy sorg, kwyn, en die wete dat Hy net 'n genesende woord kan spreek, verdwyn heeltemal op die agtergrond. Die dikwelse en mees tragiese gevolg, is dat die pasiŽnt begin twyfel in sy heil.

Hospitalisasie beid ook die geleentheid om pasiŽnte wat nog nie in hulle gejaagde lewens, tyd gemaak het om Jesus Christus aan te neem as verlosser nie, die geleentheid te bied om en Sy vrymakende evangelie hulle eie te maak. Die hospitaalbediener het hier nie net die geleentheid nie, maar ook die plig om 'n pad van bevryding en redding saam met die pasiŽnt te stap. As die hospitaalbediener hierdie taak sou nalaat, sal hy voor Vader self moet verantwoording doen omdat hy sy taak versaak het.

Om hierdie geloofskrississe te hanteer kan nie ligweg afgemaak word nie. Dit raak die ewige toekoms van die pasiŽnt en kan lei daartoe dat die pasiŽnt die ewige lewe kan verloor. Daarom is die verantwoordelikheid op die hospitaalbediener veel meer as om bloot as net 'n motiveringspreker op te tree. Oppervlakkige bemoediging en geykte cliche's oor lewensvreugde en menslike hoop, gaan nie die grondliggende van hierdie gedagte-roesemoes, enigsins aanspreek nie.

אבּדמ se medewerkers se roeping as hospitaalbedienaars, is dus 'n noodsaaklike funksie. Min mense is bereid om אבּדמ werklik opreg hierin te ondersteun, want die vooruitsig om pyn, lyding en verminking te moet aanskou as vooruitsig, skep 'n weŽrsin in hulle.

Jy het die geleentheid om ook deel van hierdie roeping te word. Jy kan ook 'n 'n lewensveranderende verskil maak in die bestaan van mense wat deur siekte of besering, vir 'n tydperk waar lewens op hou geplaas is. Jy kan dalk net die skakel wees wat Vader wil gebruik om die getuie te wees van hoe nog 'n siel, toegevoeg word tot die ewige lewe. Gaan jy vandag gehoorsaam wees en jou deel begin doen?