אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Geestelike sorg by toevlugsoorde.

In ons sondige wêreld so daar so baie dinge wat verkeerd loop. Hierdie sake veroorsaak dikwels dat van ons medemens, ontneem word van alle selfwaarde en aardse besittings. Hulle psige en gees word gestroop van alle waardigheid, en so word hulle vertrap deur 'n groot deel van die gemeenskap, wat hierdie gelyke medemens, meteens as verwerplik etiketeer en ook so hanteer. Selfs familie versaak geliefdes en laat toe dat hulle deur erge uitdagings geteister word. En op hierdie wrede wyse, belang vele op straat met geen heenkome of hoop nie.

Vader het voorsien dat daar gestuurdes is wat gehoorsaam aan Hom, fasiiteite opgerig het waar hierdie verworpe medemens, 'n veilige hawe vir sy voet kan vind. Daar waar hy na liggaam, psige en gees, weer vesorging en opheffing ontvang, om uiteindelik weer as volwaardige mens, met trots sy plek in die gemeenskap te kan inneem.

אבּדמ se medwerkers is onder andere geroep om aktief betrokke te wees by evangelisasie en sosiale opheffing onder hierdie gebroke broers en susters. Hy bedien van tyd tot tyd, by van hierdie toevlugsoorde en waar nodig, reik hy uit na familie van hierdie verworpenes om ook weer te poog om 'n eksterne ondersteuningstruktuur, daar te stel.

As jou gewete jou nou pla omdat jy in jou gemaksone sonder veel uitdagings, vergeet het van hulle wat uitgeworpenes is, is daar vir jou ook 'n geleentheid om in gehoorsaamheid, hier 'n verskil te maak.