אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Die bevordering en verspreiding van die vrymakende Evangelie van Jesus Christus.

In Sy alwysheid, het ons Skepper-Vader besluit om ongeveer sesduisend jaar gelede, iets mooi tot stand te bring. Hierdie skepsels wat Hy gemaak het, het Hom egter uitgedaag deur te doen wat Hy hulle uitdruklik verbied het om te doen. So is die behoefte aan 'n verlossingsmeganisme van sonde gebore.

Die Evangelie van Jesus Christus is die grootste waarheid in die heelal. Dit is nie gebonde aan tyd en plek nie. Dit is ewig waar en sal vir ewig waar wees. Die Evangelie van Jesus Christus is ononderhandelbaar waar. Dit is die goeie nuus van n Skeppergod, wat nie Sy skepsels in die verderf wou sien vergaan nie. Daarom het Hy, toe Sy skepsels ongehoorsaam was en geswig het voor die versoeking van 'n verdwaalde skepsel in slanggewaad, nie Sy skepsels met een slag vernietig en uit die heelal gewis asof hulle nooit bestaan het nie. Hy het geweet dat hulle vanuit hulle menslike beperkings, nooit hulleself sou kon regverdig voor Hom nie. Sondige bloed sou nie verlossing kon bemiddel nie.

In die Ou Testamentiese tyd is daar dus diereoffers gebring. Bloed van diere, het dus as versoenoffer voor Hom gedien. Hy het egter 'n beter plan gehad. As 'n mens wat sondeloos is die mensdom se sonde op Hom kon neem, sou dit die herhaalde bring van diere-offers, onnodig maak. Vanuit die natuurlike mensdom, was daar egter geen kandidaat wat geskik was nie. Daarom het Hy Sy eie Seun, Jesus Christus, toegelaat om as mens gebore te word sonder manlike bevrugting. Sy Heilige Gees het 'n jong vrou bevrug, wat geboorte gegee het aan die aardse manifestasie van Sy seun. Jesus Christus is so as mens gebore. Die meeste van ons ken die heilsgeskiedenis, en ek vertrou dat elkeen wat hier lees, ook Jesus se soenoffer wat Hy tydens sy sterwe as mens, maar tegelykertyd God, na die mensdom gebring het, reeds aanvaar het.

Ons wat so bevoorreg is om vrygekoop te wees deur Jesus se offer om na Sy menslike liggaam moes ly en sterf sodat jy en ek vry kon wees, het die plig om hierdie goeie nuus so ver en so effektief as moontlik, te versprei.

Dit is dus ons voorreg, om aktief binne ons menslike vermoë, hierdie bevrydende boodskap van Jesus Christus uit te dra daar, waar Vader hom geroep het daartoe.

Is jy vandag bereid, om ook jou plig tot Evangelisasie, na te kom en 'n draer van hierdie goeie nuus te wees? So kan jou gehoorsaamheid, bydra daartoe menige meer, gered sal word.