אבּדמ
EbedŪm - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seŽninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Skuldberading

Elkeen van ons dra 'n mindere of meerdere skuldlas. Elkeen se skuldlas verskil ten opsigte van die onderwerp en die intensiteit daarvan. Van ons se skuldlas het 'n medemens skade berokken en ons gewete laat ons dalk nie in vrede daaroor nie. Ander sal deur luidrigheid, poog om voor te gee dat hulle skuldlas nie bestaan nie, of hulle nie pla nie. Sommige sal ewe gewetenloos dit wat hulle bereik het deur die misbruik van 'n medemens om self 'n posisie in die lewe te bereik, gebruik as verskoning dat die doel die middele geheilig het. Maar diep binne-in, knaag die gewete in middernagtelik ure...

Skuld, hetsy bewustelik of in die onderbewuste, beperk daagliks vele mense om ten volle te presteer in die kort tydjie wat hulle hier op aarde gegun is. Een of ander tyd, haal hierdie wete elke mens in. Sodra dit 'n bewuste realiteit word, bly dit brand tot dit hanteer is.

Een van die grootste vorme van skuld, is die mens se skuldgevoel teenoor homself. Dit manifesteer in die onvermoŽ tot selfvergifnis, en kan baie selfdestruktief wees. Dan sluip geraamtes van ander skuld teenoor ander wat nog nie vergewe is nie, subtiel in, en soos wafferse klein jakkalsies, knibbel dit die haakskene van die gees rou.

Hierdie is 'n kitsresep vir 'n swak selfbeeld. Skuld teenoor die self, asook ander wat nie hanteer word nie, stroop die mens van vrymoedigheid. Dit laat onbewustelik 'n spoor wat lei daartoe dat daar alewig omgekyk moet word wie dalk loer, of agtervolg...

Skuld... Daardie spook wat in die meste gevalle, lewensvreugde en vrymoedigheid steel. Laat dit onbehandeld, en dit groei. Probeer dit ontken, en die goggageeste jubel omdat hulle nog 'n oorwinning behaal het.

Nou het ons die wonderlike wete dat Jesus deur Sy offer op Golgota, reeds vir elke stukkie skuld van die mensdom betaal het. Hy het, deur 'n offer wat vir Vader aanneemlik was, ons skuld betaal met Sy sterwe as mens sowel as God, en Sy bloedoffer uitgestort tot bevryding van elkeen wat dit aanneem. Ons het dus nie nodig om toe te laat dat skuld ons bloots ry nie. As ons opreg voor Vader bely en om vergifnis smeek op grond van Jesus se offer, dan spreek Hy vry. Dan neem Hy die skuld weg. Hy gun ons 'n nuwe begin.

Deur skuldberading, word die wortel van die skuld aangespreek. Daar word gedelf in rede vir die skuldgevoel. As daar woede teenoor 'n ander is, moet daar vergifnis en vryspraak uitgespreek word teenoor hulle wat op hulle beurt, ook skade aangerig het. Deur voor die spieŽl te gaan staan en dit wat 'n persoon glo hy homself aangedoen het, te bely, en vergifnis daarvoor te vra, is bevrydend. Dit gun die nuwe vrye mens, weer die geleentheid tot uitstyg, nadat die finale vrykom van skuld, deur die aanvaarding van Jesus se offer, vasgemaak is.

Hierdie is maar inleidende opsomming van waaroor skuldberading gaan. Die onderkant van die ysberg, is nie naastenby bereik nie.

Stof en verskeie van sy kollegas, kan jou hand neem op hierdie pad van vrykom van skuld. As jy bereid is om eerlik te wees op hierdie pad, en Jesus se offer ernstig op te neem, wag daar vir jou 'n vryheid, wat jou sal verstom wanneer jy vrygekom het.

En as jy na jou vrykom, ook ander wil begelei hierin, wees net sensitief vir die Heilige Gees. Hy sal jou lei, hoe om die mentor te wees, op die pad na vrymaking van skuld, vir jou medemens. As jy ons leiding hierin nodig het, vra dan gerus. Maar moenie net stilsit en onbevoeg pleit nie. Word ook deel van 'n ander, se vryword van skuld.