אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!
Terug na
tuisblad
Kontak
אבּדמ

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Berading, terapie en rehabilitasie van die gestigmatiseerde persoon

Stigma is die resultaat van 'n hedonistiese gemeenskap wat deur aardse glans en prestasie, poog om 'n waardige voorkoms te handhaaf. Dit is altyd makliker om die sosiale leer te klim as daar iemand is waarop getrap kan word om self, die volgende trappie te bereik.

In 'n samelewing waar elke kultuur bepaalde vooroordele handhaaf, is daar, hartseer soos dit mag wees, bepaalde oorgeërfde gebruike wat deur geslagte se herhaling, verhef is tot die norm. Rasioneel, maak baie daarvan nie sin nie, maar tog, word dit van kleins af, ingebrand in elke kind se brein as die enigste aanvaarbare manier om sosiale status te verkry. Enige persoon met voorkeure en eienskappe wat buite hierdie kunsmatige lyne val, word gestigmatiseer as benede waardig. En so, beroof veral tradisie en familie-voorkeure, vele lewens van 'n waardige bestaan.

Al gehoor hoe mense by sosiale geleenthede verwys na daardie nefie waarvan ons nou nie eintlik praat nie? Of daardie diaken wat anderkant die spoor gebore is? Of iemand se kollega wat "buite haar klas" gaan trou het en nou 'n verleentheid vir die kollegas is?

Dink nou mooi hieroor: Hoeveel Jesus-liefde sien jy hierin? Hoeveel keer word Sy wet van naasteliefde die loef af gesteek ten bate van menslike kulturele voorkeure? Hoeveel keer sal 'n persoon wat op twyfelagtige wyse, 'n sosiale posisie bereik het, neerhalend praat van hulle wat hom ondersteun het (of deur hom misbruik is?) in die proses om daar te kom?

Geen mens is egter totaal onoplettend nie. Geen mens se intelek is min genoeg, om nie te besef wanneer hulle gestigmatiseer word nie. Die oomblik as daardie besef die persoon tref, is dit destruktief ten opsigte van hulle eiewaarde en selfbeeld. Daar waar uitdagings is, word meteens opgegee en oorgegee. Die gestigmatiseerde, kan op verskeie maniere hierop reageer. Hulle kan rebeleer, en aanvoer dat aangesien dit is wat jy van my dink, sal ek dit wees... Gevolglike wangedrag is die direkte gevolg van die verwerping deur ander wat, tragies maar waar, nooit die voorbeeld van Jesus se liefdesvoorskrifte hul eie gemaak het nie. Die gestigmatiseerde kan ook opgee en sy drome verloor. Ideale wat binne bereik was, word versaak omdat die stigmatiseerder, sy eie selfsugtige voorkeure geplaas het, bo die potensiaal van 'n medemens. Tussen al die verdere maniere hoedat stigma verder hanteer kan word, is die mees hartseer, dikwels die selfmoord van 'n medemens, wat eintlik 'n kans op lewe gegun moes word. En so word nog 'n persoon, die slagoffer van stigma.

Is hierdie prentjie jou ideaal vir jou medemens? Is dit die wrakke wat jy wil laat as gevolg van jou eiegeregtige hedonisme en selfsug? Is dit die lyke wat jy wil agterlaat omdat menslike kultuur, vir jou hoër gesag dra as Jesus se eie voorskrifte?

Jy kan self die keuse maak om op te hou stigmatiseer. Jy kan kies om die mooi en edel in die anderse talente en gawes van jou medemens te sien. Jy kan kies om 'n verskil te maak deur 'n pad van aanvaarding en ware begrip, saam met jou gestigmatiseerde medemens te loop, en so die skeppingsdoel van hulle wat beroof is van hulle ideale en drome, restoreer tot dit, wat Vader bedoel het hulle moet wees.

Ons het gekies om hierdie roete te loop. Wil jy saamstap?